“Gmina Brzozie łapie deszcz 2021” – zamknięcie drugiego naboru

deszczówka

Uprzejmie informujemy, że z dniem  27 lipca 2021 r. zamykamy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania pod nazwą „Gmina Brzozie łapie deszcz 2021”, który został ogłoszony w dniu 22 lipca 2021 r. Nabór zamykamy ze względu na limit liczby wnioskodawców.