Gmina Brzozie poszukuje

Gmina Brzozie poszukuje osób niepracujących (mężczyzn i kobiet) w wieku 15-64 lat
do udziału w krótkim i interesującym projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej (praktyczna nauka zawodu pracownika remontowo-wykończeniowego).

Gmina Brzozie poszukuje:

  • Osób niepracujących (mężczyzn i kobiet)
  • W wieku 15-64 lat
  • Do udziału w krótkim i interesującym projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej (praktyczna nauka zawodu pracownika remontowo-wykończeniowego)

ZAPEWNIAMY DARMOWE:

  • Certyfikat zdobytych umiejętności i odbycia zajęć
  • Całodzienne wyżywienie
  • Dojazdy na i z zajęć
  • Materiały budowlane, remontowe i odzież ochronną
  • Szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy
  • UPOMINKI DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW!!!

ZGŁOSZENIA DO 15 MAJA (LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)
(w Urzędzie Gminy w Brzoziu pok. nr 5 (GOPS) oraz pod nr tel. 56 49 129 24 lub 25)