Brodnicki Park Krajobrazowy

(zachodnia część gminy), polodowcowa rzeźba o zróżnicowanym krajobrazie, pagórkowate tereny poprzecinane rynnowymi, czystymi jeziorami.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

(wschodnia część gminy), to urozmaicona rzeźba terenu, strome jary, jeziora rynnowe, naturalne lasy grądowe, bogactwo roślin
oraz różnorodność zwierząt.