Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZIU
Województwo kujawsko – pomorskie
Powiat brodnicki
Kod pocztowy 87-313
Miejscowość Brzozie 50
NIP, REGON NIP: 874-164-21-38, REGON: 871679900
Strona internetowa http://gopsbrzozie.pl/
Kontakt
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Kierownik GOPS Anna Raczkowska 56 49 129 25
Specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne Marzena Lewandowska 56 49 129 24
     
Specjalista pracy socjalnej, stypendia szkolne Arleta Skowrońska 56 49 129 25
Starszy pracownik socjalny, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, fundusz alimentacyjny Sabina Otka 56 49 129 15
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, Karta Dużej Rodziny Marta Kalinowska 56 49 129 15
Asystent rodziny Dorota Piekalska 5649 129 25
Główny Księgowy Wiesława Natkowska 56 49 129 22
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Strona BIP: http://gopsbrzozie.pl/bip
Adres skrytki ePUAP:  /
Kierownik Anna Raczkowska
tel. +48 56 49 129 25
Godziny urzędowania Poniedziałek: 07:00 – 15:00
Wtorek: 07:00 – 16:00
Środa: 07:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 14:00
Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj