Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Projekt “ Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie”  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020

Działanie: 02.08 –  Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Grantodawca: PFRON

Wartość projektu: 372.526,14 zł

Wnioskowana dotacja: 372.526,14 zł

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 313.965,03 zł

Termin realizacji: 1.09.2021 – 31.03.2023

Umowa nr: 085/UDTD/I/2021/00171 z dnia 23 kwietnia 2021

Cel projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Brzozie do rozwijania aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym, kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych przez osoby niepełnosprawne z orzeczeniem lub bez, mające trudności w samodzielnym poruszaniu się.

Opis projektu: 

Zakres rzeczowy projektu umożliwiającego świadczenie usługi transportu door-to-door obejmuje realizację następujących działań:
1. zakup specjalistycznego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych; 
2. zatrudnienie personelu merytorycznego związanego z realizacją usług transportowych door-to-door: kierowcy busa, opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej oraz dyspozytora obsługującego usługę door-to-door;
3. sfinansowanie bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usługi.

 Efekty projektu:

– Liczba gmin na terenie których wnioskodawca uruchomi usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością-1

– Liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door wynikająca z przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy -40

– Liczba użytkowników/ użytkowniczek usług door-to-door planowana do objęcia wsparciem w projekcie grantowym(miesięczna/roczna), w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty Miesięczna: 20 Roczna: 20 ogółem: 20

– Łączna liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door planowana do objęcia wsparciem w projekcie grantowym .Łączną liczbę użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door wynikająca z przeprowadzonej prze z wnioskodawcę diagnozy 50  %

  1. Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie wraz z załącznikami
  2. Aplikacja do zamawiania przewozów
  3. Instrukcja obsługi aplikacji Door-to-door
  4. Koncepcja transportu
  5. ZARZĄDZENIE NR 56/2021 WÓJTA GMINY BRZOZIE z dnia 20 września 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu usług transportu indywidualnego door-to-door na potrzeby projektu „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie”

PFRON logo

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj