szkolenie komputerowe, studenciGMINA BRZOZIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa  działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 67.980 PLN

Za pozyskane środki gmina zorganizuje cykl szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych kursantów.  W projekcie zorganizowanych zostanie 10 szkoleń w których łącznie weźmie udział 120 osób (10 grup po 12 osób każda). Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 moduły szkoleniowe: „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Uprawnionymi do udziału w szkoleniach są osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Organizator szkoleń – Wójt Gminy Brzozie – zapewnia bezpłatne wyżywienie dla wszystkich kursantów, każdego dnia projektu, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowanego instruktora.

Na potrzeby szkoleń zostało zakupionych także 12 komputerów, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkół na terenie gminy Brzozie.

1) Mój biznes w sieci 

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP). 

2) Moje finanse i transakcje w sieci 

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskująco zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. 

3) Działam w sieciach społecznościowych 

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. 

4) Rolnik w sieci 

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.