Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Innowacji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia

Komisja Kapitału Ludzkiego i Partnerstwa Społecznego