Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

I.                Lista podmiotów świadczących darmowe specjalistyczne poradnictwo dla mieszkańców Powiatu Brodnickiego

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Adres jednostki

i dane kontaktowe

Dni i godziny udzielania nieodpłatnego poradnictwa

Kryteria dostępu do usługi

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

 

Dział

Poradnictwa Rodzinnego

ü poradnictwo rodzinne

ü poradnictwo psychologiczne

ü poradnictwo pedagogiczne

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

ul. Św. Jakuba 22

87-300 Brodnica

 

tel. 56 491 97 71

 

[email protected]

 

www.mops.brodnica.pl

 

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

dla mieszkańców

Miasta Brodnica

 

dla mieszkańców

Gminy Brodnica

 

dla mieszkańców 

Gminy Świedziebnia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

 

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

ul. Ustronie 2

87-300 Brodnica

 

tel. 56 498 27 42

 

[email protected]

 

www.mops.brodnica.pl

dla mieszkańców

Miasta Brodnica

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce

ü poradnictwo psychologiczne

 

 

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

 

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

tel. 56 49 36 818

[email protected]

 

 

tel. 56 49 365 60

 

 

 

 

tel. 56 49 36 816

 

 

tel. 56 49 36 816

ü pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od 14.00 do 16.00

ü od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

dla mieszkańców 

Gminy Bartniczka

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

 

 

 

 

 

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

Zespół Interdyscyplinarny

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Urząd Gminy Bartniczka

ü poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie

 

ü poradnictwo rodzinne

ü poradnictwo pedagogiczne

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ü poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

 

 

87-327 Bobrowo 27

pok. 1,2

 

tel. 56 491 33 58

665 460 399

 

[email protected]

 

www.bobrowo.org.pl (zakładka jednostki organizacyjne: GOPS)

 

 

poniedziałek  7.15 do 16.00

wtorek          7.15 do 15.15

środa           7.15 do 15.15

czwartek      7.15 do 15.15

piątek          7.15 do 14.30

 

dla mieszkańców

Gminy Bobrowo

Punkt konsultacyjny

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

87-327 Bobrowo 27

pok. 17

 

co druga środa w miesiącu począwszy od

2 stycznia 2019

w godz. od 14.00 do 16.00

Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy

(powierzenie zadania)

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Wyspiańskiego 4a

87-300 Brodnica

 

tel. 56 649 84 27

rejestracja od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

 

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

 

ü poradnictwo rodzinne

ü poradnictwo psychologiczne

ü poradnictwo pedagogiczne

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Św. Jakuba 22

87-300 Brodnica

tel. 56 491 97 71

[email protected]

 

www.mops.brodnica.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

dla mieszkańców

Gminy Brodnica

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ü poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

ü poradnictwo dla bezrobotnych

GOPS

ul. Mazurska 13,

87-300 Brodnica

tel. 56 49 549 90

[email protected]

poniedziałek  7.30 do 15.30

wtorek            7.30 do 18.00

środa              7.30 do 15.30

czwartek        7.30 do 15.30

piątek             7.30 do 15.30

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ü poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

GOPS

ul. Mazurska 13,

87-300 Brodnica

tel. 56 49 549 90

[email protected]

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

Urząd Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13,

87-300 Brodnica

tel. 56 49 416 12

[email protected]

 

od poniedziałku do piątku           w godz. 7.30 do 15.30

oraz

pierwsze wtorki miesiąca             w godz. od 16.00 do 17.00

 

5.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

 

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

 

Brzozie 50

 

tel. 56 49 12 925

[email protected]

 

poniedziałek  7.00 do 15.00

wtorek            7.00 do 16.00

środa              7.00 do 15.00

czwartek        7.00 do 15.00

piątek             7.00 do 14.00

dla mieszkańców

Gminy Brzozie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny

 

Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy

(powierzenie zadania)

 

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

Brzozie 50

 

tel. 56 49 12 925

 

 

 

ul. Wyspiańskiego 4a

87-300 Brodnica

 

tel. 56 649 84 27

[email protected]

 

Terapeuta przyjmuje w

drugi i trzeci wtorek miesiąca

od 15.30 do 17.30

 

 

rejestracja od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Brzozie 50

 

tel. 56 49 12 925

 

poniedziałek  7.00 do 15.00

wtorek            7.00 do 16.00

środa              7.00 do 15.00

czwartek        7.00 do 15.00

piątek             7.00 do 14.00

Urząd Gminy Brzozie

ü porady prawne

Brzozie 50

 

tel. 56 49 12 910

 

Każdy czwartek miesiąca w godz. od 15.30 do 16.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie

ü poradnictwo rodzinne

ü poradnictwo psychologiczne

 

Psychologiczna Pracownia Badań, Terapii i Edukacji

ul. Waryńskiego 6,87-300 Brodnica

tel. 606 945 516

[email protected]

 

Dwie środy w miesiącu

od 11.00 do 15.00

dla mieszkańców

Miasta i Gminy Górzno

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

GOPS

ul. Rynek 1

87-320 Górzno

tel. 56 49 881 81

[email protected]

 

poniedziałek  7.30 do 15.30

wtorek            8.00 do 16.00

środa              7.30 do 15.30

czwartek        7.30 do 15.30

piątek             7.30 do 14.00

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

7.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

MGOPS

ul. Główna 22

87-330 Jabłonowo Pomorskie

tel. 56 49 59 125

[email protected]

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00

dla mieszkańców

Miasta i Gminy

Jabłonowo Pomorskie

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

UMiG

ul. Główna 28

87-330 Jabłonowo Pomorskie

tel. 56 69 76 804

Terapeuta przyjmuje w

Pierwszy i ostatni wtorek miesiąca

od 15.00 do 17.00

Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim

ü poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

 

poniedziałek  7.30 do 17.00

wtorek            7.30 do 15.30

środa              7.30 do 15.30

czwartek        7.30 do 15.30

piątek             7.30 do 14.00

 

 

 

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

 

GOPS

87-305 Zbiczno 199

tel. 56 49 393 19

[email protected]

 

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.00

dla mieszkańców Gminy Zbiczno

Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Urząd Gminy Zbiczno

ü porady prawne

Urząd Gminy

87-305 Zbiczno 140

tel. 56 49 393 17

 

każda środa miesiąca

w godz. od 10.00 do 15.00

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

GOPS

87-340 Osiek 81A

tel. 56 49 381 21, 56 49 381 23

ś[email protected]

 

poniedziałek  7.30 do 15.30

wtorek            7.30 do 16.30

środa              7.30 do 15.30

czwartek        7.30 do 15.30

piątek             7.30 do 14.30

dla mieszkańców Gminy Osiek

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy

(powierzenie zadania)

 

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

 

 

 

ul. Wyspiańskiego 4a

87-300 Brodnica

 

tel. 56 649 84 27

 

 

 

 

 

rejestracja od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy

(powierzenie zadania)

 

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

Urząd Gminy

87-340 Osiek 85

tel. 56 49 381 21, 56 49 381 23

[email protected]

www.gminaosiek.pl

 

ul. Wyspiańskiego 4a

87-300 Brodnica

 

tel. 56 649 84 27

poniedziałek  7.30 do 15.30

wtorek            7.30 do 16.30

środa              7.30 do 15.30

czwartek        7.30 do 15.30

piątek             7.30 do 14.30

 

rejestracja od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00

Urząd Gminy w Osieku

ü porady prawne

Urząd Gminy

87-340 Osiek 85

tel. 56 49 381 21, 56 49 381 23

[email protected]

każdy czwartek                            w godzinach od 9.00 do 15.00

 

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

ü poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ü poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

 

GOPS

87-335 Świedziebnia 92a

tel. 56 49 384 60;  531 837 366

[email protected]

 

poniedziałek  7.30 do 15.20

wtorek            7.30 do 16.00

środa              7.30 do 15.20

czwartek        7.30 do 15.20

piątek             7.30 do 14.20

dla mieszkańców Gminy Świedziebnia

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Dział

Poradnictwa Rodzinnego

 

ü poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

 

ü poradnictwo rodzinne

ü poradnictwo psychologiczne

ü poradnictwo pedagogiczne

 

GOPS

87-335 Świedziebnia 92a

tel. 56 49 384 60;  531 837 366

[email protected]

 

 

ul. Św. Jakuba 22

87-300 Brodnica

tel. 56 491 97 71

[email protected]

www.mops.brodnica.pl

poniedziałek  7.30 do 15.20

wtorek            7.30 do 16.00

środa              7.30 do 15.20

czwartek        7.30 do 15.20

piątek             7.30 do 14.20

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Dział

Poradnictwa Rodzinnego

ü poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

GOPS

87-335 Świedziebnia 92a

tel. 56 49 384 60;  531 837 366

 

 

 

ul. Św. Jakuba 22

87-300 Brodnica

tel. 56 491 97 71

 

poniedziałek  7.30 do 15.20

wtorek            7.30 do 16.00

środa              7.30 do 15.20

czwartek        7.30 do 15.20

piątek             7.30 do 14.20

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

Urząd Gminy

w Świedziebni

ü porady prawne

Urząd Gminy

87-335 Świedziebnia 92a

tel. 56 49 384 60

każda środa w godzinach od 9.00 do 11.00

11.

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

ü poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych

ul. Żwirki i Wigury 3,

87-300 Brodnica,

tel. 56 6498946

[email protected]

www.brodnica.praca.gov.pl

 

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 – 14.00

 

mieszkańcy

Powiatu Brodnickiego

(w szczególności osoby zarejestrowane w PUP)

12.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ü poradnictwo z zakresu prawa konsumenckiego

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

tel. 56 4950847

rzecznikkonsumentó[email protected]

 

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 – 15.30

 

mieszkańcy

Powiatu Brodnickiego

 

Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych:

Państwowa Inspekcja Pracy – 801 002 006

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 22/560 16 00

Narodowy Fundusz Zdrowia – 800 392 976

Krajowa Informacja Podatkowa – 801 055 055

Rzecznik Praw Obywatelskich – 800 676 676

Rzecznik Praw Dziecka – 800 12 12 12

Rzecznik Praw Pacjenta – 800 190 590

Komisja Nadzoru Finansowego – 22/2625800

Infolinia Konsumencka – 801 440 220

Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123

Telefon Zaufania AIDS – 801 888 448

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111

Centrum Praw Kobiet – 600 07 07 17

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002

Anonimowi Alkoholicy – 801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – 801 19 99 90

Telefon zaufania dla Osób Uzależnionych od Hazardu, Internetu, Seksu, Zakupów, Pracy czy Jedzenia – 801 889 880

 

II.               Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brodnickiego

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku na terenie powiatu brodnickiego  udzielana jest w trzech punktach. Punkt pierwszy prowadzony jest przez Powiat Brodnicki a prowadzenie Punktów drugiego i trzeciego powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej – Zaborskie Towarzystwo Naukowe, z siedzibą 89-632 Brusy, ul. Dworcowa 18.

Skorzystanie z usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej możliwe jest po wcześniejszym umówieniu terminu  pod nr telefonu:

56 49 50 800 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

 

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

INFORMACJA  O OSOBACH UDZIELAJĄCYCH PORADY

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

1.

Powiat Brodnicki

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

 

pok. 12

od poniedziałku do piątku

od 8.00 do 12.00

1)    Adwokat wskazany przez  Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca.

2)    Radca prawny wskazany przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca.

tak

2.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

 

pok. 12

od poniedziałku do piątku

od 13.00 do 17.00

1)    Adwokaci na podstawie umowy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym lub osoba ich zastępująca.

2)    osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na podstawie umowy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym lub osoba ją zastępująca.

tak

3.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

ul. Główna 28

87-330 Jabłonowo Pomorskie

 

pok. 16

poniedziałki, wtorki od 9.00 do 13.00

 

środy, czwartki, piątki:

 od 13.00 do 17.00

1)    Radcowie prawni na podstawie umowy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym lub osoba ich zastępująca.

nie

 

INFORMACJA O  ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ OSOBACH UPRAWNIONYCH DO JEJ OTRZYMANIA

1.     Nieodpłatna pomoc prawna  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.     Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.     Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”,  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

4.     Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 56 49 50 800.

5.     Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wizyta może być zorganizowana  w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się  z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadniona potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość składają staroście, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub elektronicznej na adres: [email protected] oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna).

 

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

 Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość wypełnienia przez osobę uprawnioną anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, będącej częścią B karty pomocy. Uprawniony wypełnia opinię osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Dostępna jest ona w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Po wypełnieniu opinii należy ją osobiście umieścić w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Anonimowa opinia jest dołączona do części B karty pomocy.

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj