Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu otwarta dla Czytelników

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Drodzy czytelnicy, wdrożyliśmy niezbędne środki dla funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (według wytycznych Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r.). Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy w piśmie N.HK-074-41/3834/20 z dnia 19.05.2020 r. uznał, iż podjęte przez nas środki zapobiegawcze są właściwe.

Zgodnie z decyzją Pani Wójt Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej GBP w Brzoziu zostanie otwarta dla czytelników z dniem 25.05.2020r. Czytelnicy będą mogli oddać wypożyczone wcześniej książki jedynie poprzez odłożenie ich w wyznaczonym i opisanym przez bibliotekarza pojemniku. Książki poddane będą kwarantannie. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do półek.

Możliwe będzie wypożyczenie książek jedynie poprze podanie ich przez bibliotekarza czytelnikowi w specjalnie przygotowanym miejscu.

Przy stanowisku do odbioru książek może jednocześnie przebywać jeden czytelnik. Czytelnicy jak i pracownik biblioteki zobowiązani są do używania maseczek ochronnych, używania rękawic jednorazowych. Czytelnicy proszeni są o zachowanie dystansu społecznego w odległości 1,5 m. Czytelnicy będą proszeni o dezynfekcję dłoni. Szczegółowe zasady są wywieszone w widocznym miejscu.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia książek telefonicznie lub poprzez e-mail. Tel. kontaktowy 56 49 129 28; adres e-mail biblioteka@brzozie.pl.

Zapraszam,
Mariola Hark
Kierownik GBP w Brzoziu