Gminny Klub Internetowy

Kto w Brzoziu nie ma w domu komputera, Internetu, nie musi jechać do miasta, do kafejki internetowej. W centrum wsi gminnej, spacerując, znajdzie taką placówkę.

W 2010 roku przy udziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – “Małe Projekty” wybudowano place zabaw w Brzoziu oraz Wielkim Leźnie. Całkowity koszt budowy wyniósł 44.519,18 zł w tym dofinansowanie z PROW – 24.320,00 zł.

Dzieci, przynajmniej te w wieku szkolnym, bawią się dobrze nie tylko na placu zabaw, korzystają nie tylko z boisk “Orlika” – kompleks ten oddano do użytku jesienią zeszłego roku – mogą również skorzystać z Gminnego Klubu Internetowego. Nie tylko oni, także młodzież, dorośli. W adaptowanym budynku (własność gminy) naprzeciw Urzędu Gminy zrealizowano interesujący projekt. W ramach działania PROW wykonano zadanie pn. “Wyposażenie klubu internetowego w Brzoziu”. Całkowity koszt projektu wyniósł: 43.839,00 zł z tego dofinansowanie z programu Urzędu Marszałkowskiego – 20.000,00 złotych. Pieczę nad tą placówką sprawuje Marcjan Biegaj, młody, ale doświadczony już informatyk.

Tekst i fot. (Wind)

no images were found