Gminny Konkurs Fotograficzny „Gmina w obiektywie kiedyś i dziś”

aparat fotograficzny, foto, obiektywy, zdjęcie,

REGULAMIN KONKURSU

Gminnego Konkursu Fotograficznego  pod nazwą: „Gmina w obiektywie kiedyś i dziś” 
„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”

Organizator: Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu oraz Wójt Gminy Brzozie.

Cele konkursu:

– uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno obiektów, które nas otaczają;

– umiejętność wyeksponowania ciekawych miejsc;

– kreowanie pozytywnych wzorców rozwoju wokół nas;

– włączenie młodego pokolenia do podejmowania działań zmierzających do większej troski o własną gminę, najbliższe okolice, obejście;

– propagowanie piękna naszej gminy na zewnątrz.

Tematyka konkursu:

  1. Piękna nasza gmina cała.
  2. Obiekty dawniej i dziś.
  3. Co nas dalej zawstydza.
  4. Nasz dom, dawniej i dziś.

Warunki konkursu:

 – aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć dwie fotografię które mogą być   wydrukowane na kolorowej drukarce: jak wyglądało kiedyś, a jak dziś;

– w konkursie mogą wziąć udział dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Brzozie;

– oceniane będą fotografie  o  każdej wielkości wymiaru-  największego jedna A4, odrębnie w każdej kategorii tematycznej;

– na odwrocie fotografii należy umieścić nr tematu, imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły oraz określić przedstawione miejsce;

– zdjęcia powinny być połączone foliową okładką i spięte;

– prace należy złożyć do 15 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Brzoziu pok.nr .5 w kopercie ;

– nagrodzone zostaną  3 pierwsze miejsca z każdej kategorii tematycznej;

– zdjęcia po ogłoszeniu wyników zostaną zwrócone właścicielom.

Rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową do 30.09.2018  r.;