Gminny Konkurs Ortograficzny

Dnia 9 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie odbył się Gminny konkurs ortograficzny szkół podstawowych, przeznaczony dla uczniów klas IV – VII. Szkoły reprezentowało po 8 uczniów ze szkół podstawowych: w Jajkowie, Brzoziu i Wielkim Leźnie. Łącznie było 24 uczestników.

Konkurs miał na celu pogłębienie znajomości zasad ortograficznych, doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie uczniów zdolnych oraz integrowanie środowisk edukacyjnych gminy.

Podczas konkursu uczniowie pisali dyktando, uzupełniali tekst z lukami oraz pisali test ze znajomości zasad ortograficznych.

Jury wyłoniło laureatów w czterech kategoriach:

W kategorii klas czwartych:

I miejsce Oliwia Żuchowska  ze  S. P. w  Brzoziu

II miejsce  Weronika Nowińska ze  S. P. w Wielkim Leźnie

III miejsce Marcin Seroczyński ze  S. P. w Wielkim Leźnie

W kategorii klas piątych:

I miejsce Adrian Prusak ze  S. P. w Wielkim Leźnie

II miejsce  Joanna Kozikowska ze S. P. w Jajkowie

III miejsce Marta Krygier  ze  S. P. w Jajkowie

W kategorii klas szóstych:

I miejsce  Dagmara Cybulska  ze  S. P. w Wielkim Leźnie

II miejsce  Wiktoria Bajeńska ze  S. P. w Brzoziu

III miejsce  Wiktoria Rutkowska ze  S. P. w Brzoziu

W kategorii klas siódmych:

I miejsce Marcin Pucek  ze  S. P. w Brzoziu

II miejsce Małgorzata Uniatowska ze  S. P. w Brzoziu

III miejsce  Katarzyna Dębińska ze  S. P. w Wielkim Leźnie

Zwycięzcy zostali nagrodzeni przydatnymi lekturami, zaś pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci skoroszytów i innych pomocy szkolnych.

Nagrody i dyplomy zostały zakupione ze środków funduszu antyalkoholowego – Urząd Gminy Brzozie.