Gminny Turniej Szachowy

Przyjechali do nas uczniowie ze Szkół Podstawowych w Jajkowie i w Brzoziu oraz uczniowie Gimnazjum w Brzoziu. Zaszczycił nas swoją obecnością Pan Feliks Stachowicz, który jako sędzia szachowy, czuwał nad prawidłowym przebiegiem turnieju.

Bardzo dziękujemy Gminie Brzozie za ufundowanie nagród rzeczowych, były to dyplomy, plecaki, szachy i książki dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników.

Dziękujemy za obecność na turnieju Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Mirosławie Grabowskiej.

Organizacją turnieju zajął się Pan Dyrektor Jerzy Natkowski i Pani Anna Ottka.

Uczniowie zagrali w trzech kategoriach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczynki.

Lista uczestników turnieju:
Ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie udział wzięli: Adam Truszczyński, Hanna Krajnik, Mateusz Osicki, Dawid Pilewski, Konrad Warlikowski, Weronika Nowińska, Amelia Knuth, Kamil Zabłoński, Kinga Malinowska, Marcin Seroczyński, Jakub Lach, Radosław Ottka, Dawid Dąbrowski, Dagmara Cybulska, Krzysztof Nowiński, Dobrosława Ozimkowska, Łukasz Otręba, Alicja Cześnik, Kacper Jaworski, Dominika Knuth, Dominik Warlikowski, Dawid Wierciński,

Ze Szkoły Podstawowej Z Jajkowa przyjechali na turniej: Amelia schoembach, Jan Kowalski wraz z opiekunem p. Aliną Grążawską – Czapulak.

Ze Szkoły Podstawowej z Brzozia udział wzięli: Maciej Lange, Kacper Nissgorski, Marcin Pucek, pod opieką p. Marioli Kozłowskiej.

Z Gimnazjum z Brzozia przyjechali: Michał Nowiński, Kamil Lendzion, Artur Rezmer, Magdalena Otręba, Kinga Lewandowska, Marcin Lewandowski, Elżbieta Otręba, Kinga Zabłońska wraz z opiekunem Radosławem Fiszer.

Zwycięzcy:

W kategorii Dziewczyn, dla klas I – III

I miejsce Kinga Malinowska
II miejsce Amelia Knuth
III miejsce Hanna Krajnik

W kategorii Chłopcy, dla klas I – III

I miejsce Radosław Ottka
II miejsce Kamil Zabłoński
III miejsce Konrad Warlikowski

Kategoria Dziewczęta, klasy IV – V

I miejsce Dagmara Cybulska
II miejsce Alicja Cześnik
III miejsce Dobrosława Ozimkowska

Kategoria Chłopcy, klasy IV – VI

I miejsce Michał Nowiński
II miejsce Krzysztof Nowiński
III miejsce Łukasz Otręba

Kategoria Dziewczęta, Gimnazjum

I miejsce Kinga Zabłońska
II miejsce Elżbieta Otręba
III miejsce Magdalena Otręba

Kategoria Chłopcy, Gimnazjum

I miejsce Kamil Lendzion
II miejsce Marcin Lewandowski
III miejsce Artur Rezmer

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju.
Składamy podziękowania dla mam z Rady Rodziców, które zadbały o poczęstunek podczas imprezy.