GOPS. Informacja dot. 500+

500+

GOPS w Brzoziu informuje iż w roku 2020 NIE SKŁADA się wniosku na 500 + na nowy okres zasiłkowy. Świadczenie to jest przyznane do 31.05.2021 r.