GOPS. Projekt systemowy

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  odbyły się:

Kurs wózków jezdniowych: Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem.  Ilość osób: 4

Kurs kas fiskalnych: Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kas fiskalnych, fakturowania oraz rozpoznawania autentyczności środków płatniczych. Ilość osób: 4

Kurs sekretarki: Celem kursu było teoretyczne i praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu, jak również podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do pracy biurowo-administracyjnej w szczególności: organizowanie biura i pracy biurowo-administracyjnych, gromadzenie, rejestracja oraz przetwarzanie informacji, gromadzenie i rejestracja dokumentacji, użytkowanie nowoczesnego sprzętu biurowego itp. Ilość osób: 1

Warsztaty wspierające aktywizację zawodową: Celem zajęć było podniesienie umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Zakres tematyczny: mocne i słabe strony uczestników, charakterystyka rynku pracy, sposoby poszukiwania pracy, metody i techniki rekrutacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza ogłoszeń.  Ilość osób: 20

Warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych: Celem zajęć było podniesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia społecznego. Zakres tematyczny: rozwijanie kompetencji interpersonalnych, pobudzenie samoświadomości i doskonalenie umiejętności porozumiewania z ludźmi, nauka świadomego planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem. Ilość osób: 20

Obecnie trwa kurs prawo jazdy kat. B: Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym. Ilość osób: 11

Realizacja projektu systemowego współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.