GOPS. WNIOSKI O POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Zdrowa żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje o możliwości składania wniosków o pomoc żywnościową

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Szczegóły na stronie: http://gopsbrzozie.pl

GOPS wnioski o pomoc zywnosciowa
GOPS wnioski o pomoc żywnościową