Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń/spotkań informacyjnych z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich w latach 2015-2020