Harmonogram zebrań sołeckich 2023

zebrania01 700

Wrzesień to czas zebrań sołeckich. W trakcie spotkań oprócz spraw bieżących nastąpi podział funduszu sołeckiego na rok 2024.  Fundusz sołecki to nic innego jak środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców naszych sołectw.

Środki z funduszu sołeckiego są także środkami publicznymi, a zatem podlegają takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Co to oznacza? Podejmując decyzję, na co wydać te pieniądze, należy kierować się oszczędnością, gospodarnością i celowością.

Wniosek, na co przeznaczyć fundusz, musi dotyczyć przedsięwzięć, które powinny spełnić trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców,
  • należeć do zadań własnych gminy
  • oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Warto się zaangażować i wspólnie podejmować ważne dla wszystkich decyzje. Nie należy się zniechęcać faktem, że coś, co już zostało zaproponowane, nie zostało jeszcze zrealizowane, bo wnioski można składać w kolejnych latach. Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.

grafika zebrania wiejskie01