I edycja Narodowego Dnia Sportu już za nami

Z okazji Narodowego Dnia Sportu Urząd Gminy w Brzoziu przygotował szereg bezpłatnych atrakcji sportowych dla młodzieży i dorosłych między innymi pokazowe treningi i turnieje.

Wszyscy chętni mogli wziąść udział w zajęciach sportowych takich jak: turniej piłki ręcznej, turniej piłki siatkowej oraz turniej piłki nożnej przygotowanych i prowadzonych przez animatora sportu Jarosława Roszkowskiego. Każdy z uczestników miał możliwość otrzymania miłego upominku.

Gośćmi zaproszonymi na wyżej wymienione zajęcia sportowe byli Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Mirosława Grabowska oraz Wójt Gminy Brzozie Mieczysław Jętczak.

Impreza ta objęta była honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki Joanny Mucha i Wójta Gminy Brzozie Mieczysława Jętczaka.