I Spotkanie Integracyjne w świetlicy wiejskiej w Janówku

Na spotkanie zaproszono przedstawicielki dziesięciu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Brzozie.

Inicjatorką spotkania była przewodnicząca Gminnej Rady KGW Małgorzata Smoczyńska. Obecna była również pani Halina Jagieło, która przewodniczy wszystkim Kołom na terenie gminy Bobrowo. Omówiła ona działalność Kół oraz przekazała wiele cennych rad.

Obie panie –  Małgosia i Halina – podsumowały wydarzenia mijającego roku. W dalszej części spotkania wszystkie panie zostały zaproszone do pieczenia kiełbasek na ognisku. Popołudnie minęło przy wspólnym poczęstunku w miłej i ciepłej atmosferze.

Podczas spotkania można było kupić rozmaite przedmioty  rękodzieła artystycznego.

Spotkania integracyjne odbywać się będą cyklicznie, co roku,  i za każdym razem w innej wsi.

(WIND)

Fot. Nadesłane