I Uroczysta Sesja Rady Gminy Brzozie

IMG 7221

Wczoraj tj. 7 maja 2024 roku odbyła się I sesja rady gminy oraz nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie Radnych Gminy Brzozie oraz Wójta Gminy Brzozie. Wydarzenie miało miejsce w Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Brzozie.

Sesję otworzył i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego rady – najstarszy wiekiem radny – pan Kazimierz Domżalski. Następnie Radni oraz Wójt Gminy Brzozie złożyli ślubowanie, obiecując pełnienie swoich funkcji zgodnie z prawem i sumieniem, dbając o dobro mieszkańców oraz rozwój miejscowości. Podczas obrad w tajnym głosowaniu wybrana została Przewodnicząca Rady Gminy Brzozie – Maria Florkiewicz.

Wśród zaprzysiężonych radnych znalazły się zarówno osoby doświadczone, które już wcześniej pełniły funkcje publiczne, jak i nowicjusze, którzy po raz pierwszy stanęli na szczeblach władzy lokalnej. Na obradach sesji obecni byli: Wicestarosta Powiatu Brodnickiego Arkadiusz Orłowski, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu gminy Wioletta Tafel, Małgorzata Tambowcew oraz Katarzyna Wandzlewicz, Dyrektorka Samorządowego Złobka w Brzoziu i Jajkowie „ Brzozowy Gaj”- Wioletta Zarębska, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – Katarzyna Sokalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzoziu Małgorzata Lendzionowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu Ewa Graczyk-Baron, Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminne w Brzoziu Wojciech Rutkowski oraz sołtysi. Po uroczystym ślubowaniu oraz wyborze przewodniczej, odbyły się krótkie przemówienia oraz składano gratulacje nowej radzie gminy i wójtowi.

Zaprzysiężenie Radnych i Wójta Gminy Brzozie to ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej, które zainaugurowała nową kadencję władz gminnych.