Informacja dla placówek NFZ ws. obywateli Ukrainy

Pracownik sluzby zdrowia trzymajacy w reku stetoskop

Uprzejmie informujemy, że wszystkie placówki mające umowę z NFZ – gdy trafi do nich pacjent – obywatel z Ukrainy:
 
• nie powinni odmawiać mu pomocy,
• nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy,
• nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur,
• powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.
 
Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
 
Wykaz podmiotów udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu brodnickiego dostępny jest na stronie internetowej Gminy Brzozie: https://www.brzozie.pl/…/wykaz-podmiotow-udzielajacych…/
W wykazie wskazano również placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (w których pomocy można uzyskać w dni powszednie po godzinie 18:00, w soboty, niedziele i święta) oraz placówki realizujące Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.