INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – przymrozki wiosenne 2024 r.

Frost on branches. Beautiful winter seasonal natural background.

Informujemy, że w związku z wystąpieniem na terenie naszego województwa fali przymrozków wiosennych, które spowodowały szkody w uprawach sadowniczych, istnieje możliwość powołania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego komisji do spraw oszacowania szkód w uprawach sadowniczych. W związku z powyższym prosimy o kontakt w terminie do dnia 7 czerwca 2024 r., jeśli takie szkody wystąpiły na terenie Gminy Brzozie.