Informacja dot. dożywiania dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje że, wnioski o przyznanie bezpłatnego dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2019/2020 można składać w pokoju nr 5.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.