Informacja dotycząca kanalizacji

rury kanalizacyjne

Szanowni Państwo,

W związku z powracającym problemem zapychania się odcinków sieci kanalizacyjnej oraz częstymi awariami pomp w przepompowniach ścieków spowodowanymi wprowadzaniem do urządzeń kanalizacyjnych różnego rodzaju odpadów prosimy, aby nie wyrzucać do sieci kanalizacyjnej:

  • tekstyliów, ręczników, materiałów higienicznych zawierających włókna nierozpuszczalne w wodzie np. chusteczek nawilżanych, pampersów, rajstop itp.,
  • odpadów stałych, w szczególności odpadów kuchennych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Resztki jedzenia przyciągają ponadto gryzonie, które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób zakaźnych,
  • tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę,
  • odpadów budowlanych, żwiru, szkła, popiołu, cementu,
  • pozostałych odpadów komunalnych.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni ścieków. Odpady wplątują się w wirnik i powodują unieruchomienie pompy, co w konsekwencji może grozić zalaniem piwnic czy łazienek. Czasami konieczne jest wezwanie specjalistycznego pojazdu do udrażniania rur i czyszczenia przepompowni. Należy pamiętać, że każdorazowe usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami, którymi zostają obciążani wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana instalacja może się zapychać, jeśli nie będziemy z niej właściwie korzystać.

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
„Wodociągi Gminne w Brzoziu”