Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Informacja, o zakończeniu dwóch inwestycji drogowych

Informujemy, że zostały zakończone dwie inwestycje drogowe: przebudowa dróg gminnych Brzozie – Zembrze i Brzozie – Brzozie Lubawskie.