Jak czytanie wpływa na rozwój dzieci

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do Programu Rządowego „Książki naszych marzeń”. W ramach tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy 67 pozycji książkowych na kwotę 1.625,00 zł. Adresowane są głównie do dzieci, ale też można znaleźć kilka dla rodziców.

Czytanie książek ma bardzo duży wpływ na rozwój dzieci. Jego znaczenia nie da się przecenić. Do głównych korzyści należy:

 • dar czytającego dla słuchacza ( wyłączność czasu dla dziecka),

 • nawiązywanie lub utrzymywanie serdecznego stosunku między czytającym, a słuchaczem ( rodzic często siedzi blisko dziecka, leży lub trzyma dziecko na kolanach),

 • pobudzanie emocjonalne czytających i słuchaczy ( od wzruszenia po niepokój),

 • poszerzanie słownika czynnego ( tego, który się używa) i biernego (tego, który się rozumie ),

 • rozwijanie wyobraźni,

 • dostarczanie informacji z różnych dziedzin,

 • pobudzanie do myślenia,

 • czytanie „między wierszami” – czyli domyślanie się spraw zasugerowanych,

 • prezentowanie różnych postaw wobec różnorakich problemów,

 • dostarczanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego,

 • wizualizacja niektórych problemów ( ilustracje, mapy, plany).

Czytanie wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka, wypełnia wszystkie przestrzenie: emocje, intelekt, rozwój społeczny. Każdy tekst i każdy moment czytania wpływa inaczej na dziecko.

Celebrujmy czytanie dziecku!

Zachęcajmy do nauki czytania, a jak osiągnie tę umiejętność stwórzmy mu warunki do samodzielnego czytania. Podsuwajmy wartościowe treściowo i edycyjnie książki. Niech się nimi delektują.

Autor: Alina Grążawska-Czapulak