Jak to na feriach bywało

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Brzoziu organizowane były różne zajęcia dla uczniów.

14 stycznia odbył się Bal Karnawałowy, który zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczniowie przebrali się za postacie z bajek i filmów. Samorząd szkolny pod opieką pani Mirosławy Domżalskiej przygotował rozmaite konkursy. Rada Rodziców zadbała o słodkie poczęstunki oraz drobne nagrody. Obsługą muzyczną imprezy zajęła się  dawna absolwentka szkoły Kinga Smoczyńska.

Kolejne dni ferii odbyły się pod znakiem zabaw sportowych na sali gimnastycznej w szkole oraz wyjazdu do Rodzinnego Centrum Rozrywki “MINI-DISCO” w Brodnicy.

(wind)

piłka