Jednodniowy biwak wędkarski “Linka”

Dnia 10.06.2014 r. uczniowie należący do Szkółki Wędkarskiej “Linek” wzięli udział w jednodniowy biwaku wędkarskim w Nielbarku zorganizowanym przez Panią Elżbietę Zabłocką.

Celem spotkania nad wodą było propagowanie wędkarstwa, wzmacnianie więzi koleżeńskich oraz pogłębianie świadomości ekologicznej-zanieczyszczanie środowiska. W biwaku udział wzięło 18 uczniów z klas V-VI. Transport oraz wyżywienie zostało zakupione z funduszu gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Brzoziu.