Jesienne spotkanie pań z KGW. W kobietach siła!

Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Małgorzata Smoczyńska zaprosiła już po raz piąty na „Spotkanie integracyjne” panie z dziewięciu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Brzozie.

W tym roku spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Świeciu. Rozpoczęło się minutą ciszy, uczczono w ten sposób  dwie koleżanki z KGW Zembrze i Brzozie, które zmarły we wrześniu i październiku tego roku. Podczas spotkania przewodnicząca przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności kół oraz podziękowała koleżankom za zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach na terenie gminy i powiatu.

Wśród zaproszonych gości obecna była Pani Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska, Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW w Toruniu  Danuta Grzyb, zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Irena Żabińska-Magalska oraz Prezes Stowarzyszenia LGD „Pojezierze Brodnickie” Bogusław Błaszkiewicz. Podczas spotkania panie podziękowały niedawnemu Wójtowi Bogusławowi Błaszkiewiczowi za czteroletnią współpracę, a nowej Pani Wójt złożyły gratulacje objęcia zaszczytnej funkcji gospodarza gminy. Na ręce Przewodniczącej Gminnej Rady KGW Bogusław Błaszkiewicz złożył bukiet kwiatów oraz skierował podziękowania do wszystkich pań za zaangażowanie przy wspólnych przedsięwzięciach oraz za promowanie gminy Brzozie.

kilka słów do Pań:

– Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i niezwykłej aktywności kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy Brzozie – powiedziała Pani Wójt Danuta Kędziorska. –  To niezwykle ważne aby działać na rzecz społeczności lokalnej i przekazywać tradycje i kulturę regionu. Cieszę się, że mamy tak aktywne panie, które wkładając serce angażują się w wiele inicjatyw i działań kierowanych do mieszkańców naszej gminy. Cóż więcej powiedzieć gratuluję i mam nadzieję na owocną współpracę. W kobietach siła!

Przy wspólnej kawie Pani Danuta Grzyb opowiedziała paniom, jak w tym roku przebiegały przygotowania do Wojewódzkiego Dnia Kobiet, o współpracy z innymi regionami naszego województwa, o koloniach organizowanych dla dzieci, o wyjazdach integracyjnych. Z kolei Irena Żabińska- Magalska omówiła aktualną sytuację na rynku pracy i niepokojąco wysokim odsetku kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Zapoznała Panie z nowym projektem realizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy pod nazwą „Każdy ma swój Everest”, którego celem jest uświadomienie bezrobotnym kobietom, że każdy boryka się w życiu z problemami, ograniczeniami, to jednak nie powód by wycofywać się z życia. Projekt ma zmotywować niepracujące panie do wyjścia z domu, włączenia się w lokalne inicjatywy, a docelowo, do poszukiwania pracy oraz budowania własnej niezależności zawodowej i finansowej.  

Impreza odbyła się przy poczęstunku przygotowanym przez panie z KGW Świecie oraz przy wsparciu Pań z pozostałych KGW. Następne takie spotkanie za rok.

(wind)