Już są prawdziwymi uczniami

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Brzoziu odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia.

Tym razem chętnych do pasowania było wielu (32 dzieci). Odświętnie ubrane pierwszaki zaprezentowały część artystyczną, a wspomagali ich starsi koledzy i koleżanki. Nad całością czuwały wychowawczynie: pani Iwona Jagielska i pani Teresa Czepek.

Podczas uroczystości przewodnicząca Rady Rodziców oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego złożyły na ręce pani dyrektor symboliczne kwiaty z podziękowaniem dla wszystkich pracowników szkoły za ich pracę.

Dziękujemy rodzicom za duże zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości.

Autor: Dorota Anzel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu