Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Karta usługi

Nazwa usługi:
Potwierdzanie Profilu Zaufanego
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego
Wymagane dokumenty:
  1. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.
Opłaty:

Brak opłat.

Termin odpowiedzi:

Sprawę załatwisz podczas jednej wizyty w Urzędzie

Termin składania dokumentów:
Komórka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 9, tel. +48 56 49 129 14

Referat Inwestycji i Rozwoju

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 7, tel. +48 56 49 129 16

Tryb odwoławczy:
Informacje dodatkowe:

Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego złóż za pośrednictwem ePUAP w dowolnym dla Ciebie czasie, a następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych zgłoś się w wybranym przez Ciebie punkcie potwierdzającym lub jeśli masz podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem potwierdź sobie samodzielnie swój profil zaufany.

Profil zaufany jest ważny przez trzy lata. Możesz go samodzielnie przedłużyć o kolejne trzy lata poprzez podpisanie go (przed upływem jego ważności) własnym profilem zaufanym lub złożyć za pośrednictwem ePUAP elektroniczny wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego i zgłosić się w ciągu 14 dni od daty jego złożenia do dowolnego punktu potwierdzającego.

Jeśli chcesz unieważnić swój profil zaufany złóż za pośrednictwem ePUAP wniosek w dowolnym dla Ciebie czasie, a następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych zgłoś się w wybranym przez Ciebie punkcie potwierdzającym lub samodzielnie unieważnij swój profil przez ePUAP.

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj