Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Karta usługi

Nazwa usługi:
Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Podstawa prawna:

Art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. 2020 poz. 2028)

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
Opłaty:

Opłata skarbowa – brak.

Termin odpowiedzi:
  • 21  dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
Termin składania dokumentów:

Nie dotyczy.

Komórka odpowiedzialna:

Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”

87-313 Brzozie 50, Pokój nr 10, tel. +48 56 49 129 29

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj