Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Karta usługi

Nazwa usługi:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
Podstawa prawna:
Opłaty:
Termin odpowiedzi:
Termin składania dokumentów:
Komórka odpowiedzialna:

Referat  Inwestycji i Rozwoju

Urząd Gminy Brzozie, 87-313 Brzozie 50, Pokój nr 7, tel. +48 56 49 129 17

Tryb odwoławczy:
Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania:

Facebook
E-mail
Drukuj