KGW Janówko wyróżnione na konkursie palm wielkanocnych

W marcu w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie odbył się XIII Powiatowy i XIV Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych.

W konkursie powiatowym były 4 kategorie:

-Szkoły Podstawowe,

-Gimnazja,

-Szkoły Ponadgimnazjalne,

-Koła Gospodyń Wiejskich.

W konkursie powiatowym palmy oceniała komisja w składzie: Maria Mełnicka- pracownik Urzędu Miejskiego w Brodnicy, Katarzyna Watkowska- pracownik Brodnickiego Domu Kultury oraz Stanisław Czajkowski-naczelnik wydziału edukacji, kultury i sportu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

Nagrody w konkursie powiatowym wręczali radni powiatowi: Przemysław Górski, Mieczysław Stachowicz oraz Dariusz Malinowski.

W oczekiwaniu na wyniki  na scenie wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy oraz zespół Złoty Krąg z Bobrowa.

W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich:

Dwa- I miejsca dla – KGW  Drużyny, KGW  Grzybno- te Koła otrzymały również nagrodę specjalną ufundowaną przez posła Zbigniewa Sosnowskiego.

Dwa- II miejsca dla – KGW  Brudzawy, KGW  Kruszyny

Dwa- III miejsca dla – KGW  Niewierz oraz KGW Zgniłobłoty.

Komisja przyznała też w tej kategorii dziesięć wyróżnień dla: KGW Janówko, KGW  Bobrowo, KGW  Wichulec,  KGW Dąbrówka, KGW Sumowo, KGW Szczuka, KGW Zasady, KGW Chojno, KGW Kawki, KGW Wądzyn.

Panie otrzymały nagrody w postaci bonów pieniężnych ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

Wśród 44 zgłoszonych palm 20 było przygotowanych przez panie z KGW.

Z palmami na konkurs przyjechali z:

GMINY BOBROWO:

1.KGW Bobrowo,

2.KGW Grzybno,

3.KGW Wichulec,

4.KGW Zgniłobłoty,

5.KGW Brudzawy,

6.KGW Dąbrówka,

7.KGW Kruszyny,

8.KGW Chojno,

9.KGW Drużyny,

10.KGW Małki,

11.KGW Kawki,

12.KGW Wądzyn,

13.KGW Nieżywięć,

14.Stowarzyszenie “Horyzont” Bobrowo,

15.SP Bobrowo,

16.Gimnazjum Bobrowo,

17.Świetlica Środowiskowa Bobrowo,

18.SP Nieżywięć,

19.Świetlica Środowiskowa Nieżywięć,

20.SP Małki,

21.Świetlica Środowiskowa Małki,

22.SP Kruszyny,

23.Świetlica Środowiskowa Kruszyny,

24.SP Drużyny,

25.Świetlica Środowiskowa Drużyny.

GMINY BRODNICA:

26.KGW Niewierz,

27.KGW Szczuka,

28.KGW Karbowo,

29.Klub Seniora Karbowo,

30.SP Szabda,

31.SP Gorczenica.

GMINY OSIEK:

32.KGW Strzygi,

33.Gminny Ośrodek Kultury Osiek,

34.Gimnazjum Osiek,

35.SP Strzygi.

GMINY ZBICZNO:

36.KGW Sumowo,

37.Gimnazjum Pokrzydowo,

38.SP Pokrzydowo.

GMINY GÓRZNO:

39.Liceum Katolickie Górzno,

40.Gimnazjum Górzno,

41.SPSK Miesiączkowo.

GMINY BRODNICA-MIASTO:

42.SP Nr.1 Brodnica.

GMINY ŚWIEDZIEBNIA:

43.KGW Zasady.

GMINY BRZOZIE:

44.KGW Janówko.