Kilometr dobrej drogi

Dokładnie 1200 m drogi asfaltowej z Wielkiego Leźna w stronę Sugajna zmodernizowano i uporządkowano.

Prace polegały na uporządkowaniu poboczy, podwójnym utwardzeniu nawierzchni emulsją asfaltową z grysami. Wykonawcą zadania była firma PHU “Mar-Dar” z Makówca (powiat lipnowski). Inwestycję sfinansowano z budżetu gminy przy dofinansowaniu z budżetu marszałka woj. kujawsko-pomorskiego.

(wind)