Kolejne miliony na odnowę i rozwój wsi – pół miliona złotych dla Brzozia

Budowa świetlic, boisk, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc rekreacji i wypoczynku oraz remonty budynków i przystosowanie ich do nowych funkcji – prawie 42 miliony złotych rozdysponowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na realizację ponad 150 projektów związanych z odnową małych i najmniejszych miejscowości w regionie.

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie tych przedsięwzięć odbyło się 8 kwietnia w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

– Na obszary wiejskie naszego regionu trafił potężny zastrzyk wsparcia finansowego rozdysponowanego przez Urząd Marszałkowski dzięki środkom z Unii Europejskiej. Suma dotacji wypłaconych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekroczyła już kwotę 250 milionów złotych. W ciągu kliku lat udało nam się odmienić oblicze kujawsko-pomorskiej wsi – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W puli przeznaczonej na realizację projektów w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 znalazło się w sumie ponad 105 milionów złotych. Do tej pory podpisano umowy na realizację 289 przedsięwzięć na kwotę ponad 84 milionów złotych. Do wykorzystania zostały prawie 42 miliony złotych – to wartość pozostałego limitu dla województwa wraz z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargów oraz korekt zleceń płatności.

W wyniku ostatniego naboru wniosków zarząd województwa zatwierdził listę rankingową projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Znalazło się na niej 165 przedsięwzięć. Dostępna pula środków pozwala na udzielenie wsparcia na realizację 152 projektów. Dofinansowanie na realizację pozostałych zostanie przekazane w przypadku zwolnienia środków finansowych (między innymi  oszczędności poprzetargowych i korekt zleceń płatności).  Wśród inwestycji zatwierdzonych jest budowa świetlic wiejskich w Sugajnie i Świeciu. Koszt tej inwestycji to blisko 1,5 mln złotych. Brzozie otrzymało dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł.

(wind)