Kolejne środki dla gminy Brzozie!

W dniu 17 maja w Brzoziu Wicewojewoda Kujawsko Pomorski Jozef Ramlau wreczyl Wojt gminy Brzozie Danucie Kedziorskiej Cieszynskiej voucher na kwote 316 160 00 PLN

Logotypy CPPC UE

Zadanie: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
 
W dniu 17 maja w Brzoziu Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau wręczył Wójt Gminy Brzozie Danucie Kędziorskiej – Cieszyńskiej voucher na kwotę 316 160, 00 PLN. W uroczystym przekazaniu vouchera udział wzięły również przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz oraz zastępca wójta Grażyna Grzecznowska.
 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego.
Po zweryfikowaniu wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu) zostanie zakupionych:
  • 21 komputerów stacjonarnych
  • 86 laptopów
  • 4 tablety
  • ubezpieczenie sprzętu oraz dostęp do internetu dla kilkunastu użytkowników
Gmina Brzozie jest w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Po wyłonieniu wykonawcy, podpisaniu umowy oraz realizacji zadania, sprzęt zostanie przekazany zgodnie z wnioskami pozytywnie zweryfikowanymi do rodzin.
__
Środki otrzymane w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”; Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020