Kolonie dla dzieci rolników

kolonie letnie - namiot w lesie

Chciałbym poinformować o organizowanym i dofinansowanym przez nas wypoczynku letnim dla 85 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w OKW „GRYFIA” w Jarosławcu, w terminie: 22.08.-31.08.2020 r. /turnus 10-dniowy/.

Nasze kolonie przeznaczone są dla 85 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Obiekt „GRYFIA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci, musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska, basen.

Zapewniamy realizację bezpiecznego wypoczynku zgodnego z wytycznymi MEN, GIS i MZ.
Na obiekcie będą przebywać wy łącznie dzieci w ramach organizowanej kolonii przez Towarzystwo
„Nasze Szwederowo”

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą (nieodpłatnie w przypadku rodzica uczestnika ubezpieczonego w KRUS).

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmujemy w formie telefonicznej lub e-mailowej do dnia 10.07.2020 r. do godz. 15:00

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 502-626-171.

Z poważaniem,
Maciej Archaniołowicz
Prezes Zarządu