Komputery, bezpłatne łącza internetowe

Internetowa wędka jedyna w kraju!

Do dwóch tysięcy niezamożnych gospodarstw domowych w 136 gminach woj. kujawsko-pomorskiego trafią komputery i bezpłatne łącza internetowe w ramach programu wsparcia realizowanego przez administrację marszałkowską. W gminie Brzozie tego rodzaju pomoc trafi do 13 gospodarstw.

Przygotowana jest do podpisania umowa z firmą, która dostarczy sprzęt i sygnał oraz przeprowadzi dla beneficjentów szkolenia wprowadzające w świat internetowych zasobów i komunikacji.

To jedyne tego typu przedsięwzięcie w kraju. Urząd Marszałkowski realizuje je wspólnie z samorządami gmin, Polskim Związkiem Niewidomych i Caritas Polska. Środki pochodzą z puli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także budżetu samorządu województwa i  budżetów 25 gmin, które przystąpiły do projektu na zasadzie deklaracji. Pozostałe gminy zostały dołączone w ramach Funduszu Wsparcia (pomoc dla najsłabszych finansowo samorządów lokalnych) i w związku z rekomendacją Caritasu. Oprócz niezamożnych rodzin beneficjentami są osoby niepełnosprawne, w tym niewidome i słabowidzące. Koszt to 26 milionów złotych

– Założeniem projektu jest otwarcie dostępu do świata internetu oraz związanych z tym szans i udogodnień ludziom, którzy nie byliby w stanie uczynić tego o własnych siłach. Kupujemy sprzęt wysokiej jakości, chodzi nie tylko o komputery i dostęp do sieci, ale też specjalistyczne urządzenia peryferyjne z myślą niepełnosprawnych. Co ważne, uczestnikom programu będziemy finansować Internet przez siedem kolejnych lat. Cieszę się, że po poślizgu, związanym między innymi z przeciągającą się procedurą przetargową, możemy wreszcie z tym ruszyć – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wszyscy beneficjenci otrzymają w najbliższym czasie zaproszenia do udziału w bezpłatnych szkoleniach, a w ich domach pojawią się technicy montujący i konfigurujący sprzęt. Na przeprowadzenie tej operacji wyłoniona w przetargu Infomex z Żywca w woj. śląskim ma sto dni. 1 grudnia, kiedy w ich domach pojawi się sygnał internetowy, objęci programem będą mogli rozpocząć swą przygodę z siecią.

(wind)