Komunikat dla rolników dotyczący działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS info

Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego oraz decyzją Prezesa Kasy od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się działalność jednostek organizacyjnych KRUS (Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.

Prosimy o kontakt za pomocą:

  • systemu informatycznego e-KRUS, który obsługuje płatności on-line, zgłoszenia pomocników rolnika oraz daje możliwość wygenerowania zaświadczenia o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP:

instrukcja przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

  • kontaktu telefonicznego,
  • poczty elektronicznej,
  • udostępnionych w jednostkach organizacyjnych “wrzutni” na dokumenty.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy