Komunikat Wójta Gminy Brzozie w sprawie koronawirusa

koronawir

Brzozie, dn. 12.03.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

apeluję, o potraktowanie najbliższych dwóch tygodni jako szczególnego okresu, w którym należy ograniczyć do możliwego minimum kontakty z innymi osobami. Powinniśmy unikać pobytu w miejscach, gdzie przebywa dużo osób, w miarę możliwości przełożyć na późniejszy okres spotkania i wyjazdy, starać się jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub przez Internet.

Jednocześnie, ważne jest dbanie o codzienną higienę, proszę często myć ręce.

Proszę szczególnie osoby starsze o pozostanie w domu!

Zalecenia i decyzje podjęte przez władze gminy Brzozie:

  1. OŚRODEK ZDROWIA

Proszę o ograniczenie wizyt w ośrodku zdrowia. Wskazane jest kontaktowanie się telefoniczne, pracownik ośrodka zdrowia zdecyduje czy wizyta jest pilna, czy można ją przełożyć.

Telefonicznie można uzyskać poradę, receptę, skonsultować wyniki, otrzymać zwolnienie.

W sytuacji gdy podejrzewacie u siebie koronawirusa, proszę o kontakt z Sanepidem w Brodnicy lub kontakt pod numerem112. W żadnym przypadku w takiej sytuacji PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ DO OŚRODKA ZDROWIA CZY SZPITALA NP. W BRODNICY.

Można też udać się bezpośrednio do jednego ze SZPITALI ZAKAŹNYCH:

– Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

– Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu

– Nowy Szpital w Świeciu.

  1. SZKOŁY, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ŻŁOBKI

– zamknięte do 25 marca 2020.

Jutro tj. 13 marca – funkcjonują tylko świetlice przy szkołach oraz żłobki w przypadku gdy rodzic, opiekun nie ma innej możliwości opieki nad dzieckiem. Rekomendujemy jednak, nie posyłać dzieci do placówek.

Apelujemy do uczniów i opiekunów o to, aby w okresie zawieszenia zajęć szkolnych pozostawać w domach i nie uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, nie organizować wyjazdów i do niezębnego minimum ograniczyć wizyty w miejscach, w których przebywa dużo osób.

To nie są ferie, to czas nauki. Proszę o stosowanie się do zaleceń dyrektorów szkół. Proszę o sumienne wykonywanie zaleceń i zadań domowych.

  1. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  2. taniec, kółka, zajęcia sportowe, Orlik ect. – wszystkie są odwołane.
  3. BIBLIOTEKA GMINNA

-nieczynna dla czytelników do odwołania.

  1. ŚWIETLICE I IMPREZY

Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. bezwzględnie odwołuje się wszystkie imprezy i spotkania w sołectwach, wycieczki organizowane w sołectwach oraz wynajem świetlic wiejskich, także na uroczystości prywatne.

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, wydarzenia kulturalne których organizatorem, współorganizatorem jest UG są przełożone na późniejszy termin, np. Gala Talentów Gminy Brzozie, Festyn Wielkanocny w Jajkowie, inne konkursy.

  1. URZAD GMINY, GOPS, ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Prosimy mieszkańców gminy Brzozie i innych klientów, aby w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. ograniczyli wizyty w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. Większość spraw można załatwić telefonicznie lub przez Internet.

– proszę przed przyjściem do Urzędu o kontakt telefoniczny, być może wizyta nie jest konieczna.

– inkasenci (pracownicy Zakładu Wodociągów), którzy spisują liczniki za wodę, pobierają opłaty przez najbliższe 2 tygodnie nie będą do Państwa przychodzić. W razie problemów, pytań, awarii prosimy o kontakt telefoniczny 602 351 549.

-proszę dokonywać wszelkich płatności np. opłata śmieciowa ect. przez Internet, lub w przypadku braku takiej możliwości, (po kontakcie telefonicznym) wstrzymać się z płatnościami przez okres 2 tygodni.

– wszelkie wnioski (np. azbest) prowadzone nabory ect. – proszę dokumenty w miarę możliwości składać za pomocą poczty, lub prosimy o kontakt telefoniczny – pracownik udzieli szczegółowych informacji.

?Zasiłki opiekuńcze

W związku z zamknięciem placówek rodzice dzieci do lat 8 mogą otrzymać 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druk ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – druki dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

? Dodatkowe informacje

Bieżące informacje dotyczące koronawirusa znaleźć można na stronach:
www.gov.pl/web/koronawirus
www.gis.gov.pl

Dodatkowo informujemy, że numer 

606 821 013

ma status linii alarmowej przeznaczonej do powiadamiana Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem. Na numer ten można zgłaszać tylko i wyłącznie sygnały dotyczące możliwości wystąpienia podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na chorobę  szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, jaką jest zakażenie koronawirusem SARS CoV-2.

Po informacje, konsultacje, z pytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z ww. sprawami prosimy telefonować na numery stacjonarne

56 697 48 74; 56 498 44 47; 56 697 49 74

 
  Wójt Danuta Kędziorska - Cieszyńska - podpis