Konkurs dla kół gospodyń wiejskich – Master Baker

zaproszenie-kola-banner-na-gov.pl

Witam Państwa, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „Master Baker”. Zachęcam do odwiedzenia strony www.masterbaker.pl, na której zamieszczony jest Regulamin oraz formularz zgłoszenia. Z regulaminu dowiecie się Państwo jakie zadania konkursowe przeznaczone są dla grupy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz jakie nagrody finansowe oraz rzeczowe mogą one zdobyć. Gwarantujemy, że Koła Gospodyń Wiejskich, których uczestniczki dostaną się do finału, otrzymają Patronat Stowarzyszenia Polska Ekologia i mogą liczyć na zaproszenie do udziałów w pokazach i degustacjach prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie w wielu eventach w kraju i za granicą! Niniejszy konkurs ma na celu kultywowanie tradycji rodzinnych i  ludowych w wypieku chleba, kołaczy i ciast drożdżowych, które z pokolenia na pokolenie przekazywane są najczęściej właśnie w Kołach Gospodyń Wiejskich. Z każdego Koła Gospodyń Wiejskich może się zgłosić dowolna ilość uczestniczek.  Poniżej zamieszczamy krótką informację na temat w/w konkursu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.masterbaker.pl. Rangi konkursowi dodaje fakt udzielenia patronatu honorowego przez Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudę.

Etap I – Eliminacje

Eliminacje odbywają się od 5 sierpnia 2021 do 17 września 2021 r. drogą elektroniczną. Do eliminacji mogą przystąpić wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie lub amatorsko wypiekiem chleba, zamieszkałe na terenie Polski. Uczestnicy w zależności od kwalifikacji w zawodzie piekarza lub zatrudnienia w piekarni, przynależności do Koła Gospodyń Wiejskich, uczęszczania do szkoły o profilu spożywczym oraz pozostali mogą podjąć rywalizację w następujących grupach:

  • Zawodowcy tj. piekarze wykwalifikowani – mistrzowie zawodu, czeladnicy, oraz pracownicy nie posiadający kwalifikacji w zawodzie piekarza, właściciele i współwłaściciele piekarń, pomocnicy, na dzień przesłania Formularza zgłoszeniowego zatrudnieni w piekarni
  • Koła Gospodyń Wiejskich
  • Uczniowie szkół o profilu spożywczym
  • Amatorzy – pasjonaci wypieku pieczywa, którzy nie kwalifikują się do w/w grup

Eliminacje polegają na przygotowaniu we własnym zakresie, we własnej piekarni lub mieszkaniu pieczywa (odpowiednio dla każdej z grup), stworzenie odpowiedniego opisu oraz fotografii. Taką pracę konkursową należy przesłać przez formularz konkursowy. Z wszystkich nadesłanych prac Jury Konkursowe wyłoni 12 Uczestników, po 3 w każdej grupie, którzy podejmą rywalizację w Finale. Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do finału zostaną o tym poinformowani do 20 września 2021roku.
Prace konkursowe w Etapie I Konkursu zostaną ocenione przez Jury na podstawie opisów i zdjęć wg następujących kryteriów: zgodności zadania z zaleceniami dla danej grupy, zgodności zadania z celami Konkursu, wyglądu zewnętrznego pieczywa oraz miękiszu, sposobu i formy opracowania informacji, zgodności zdjęcia z wymaganiami, wykorzystania surowców certyfikowanych eko, opcjonalnie wykorzystania receptury tradycyjnej regionalnej, z krótkim rysem historycznym, wykorzystania receptury chronionej regionalnie.

Z poważaniem Czesław Meus  Stowarzyszenie Polska Ekologia- Konsultant Ogólnopolskiego  Konkursu „Master Baker”

 Konkurs został sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Źródło: LGD Pojezierze Brodnickie