Konkurs gminny, powiat czeka

W Brzoziu odbył się gminny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. Laureaci zdobyli przepustkę do powiatowej rywalizacji.

Młodzież zapobiega pożarom.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Jajkowie przygotowani przez nauczyciela Henryka Zalewskiego. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy piątej Emilia Kamińska, drugie jej koleżanka z klasy Amelia Schoenach, a trzecie uczeń klasy szóstej Bartłomiej Trędowicz. Pod koniec marca Emilka i Amelka będą reprezentowały gminę Brzozie na etapie powiatowym tego turnieju.

(wind)

Fot. Marcjan Biegaj