Konkurs Grantowy – “Granty PPGR”

Plansza z napisem: Wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W związku z ogłoszonym konkursem grantowym – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” uprzejmie informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się oraz uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność mogą złożyć oświadczenia o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), gdzie pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni.  

Złożenie odpowiedniego oświadczenia (zgodnie ze stanem faktycznym) będzie uprawniało dziecko uczące się do otrzymania :

  1.  nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  3.  usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brzozie (pokój nr 8) do dnia 25 października 2021 r.
(w godzinach pracy urzędu). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

[Aktualizacja] Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmieniła/doprecyzowała zasady uczestnictwa w projekcie

Wprowadzone zmiany:

1) sprzęt zakupiony w ramach projektu przekazywany będzie na własność, bez konieczności  zwrotu do Gminy po zakończeniu nauki przez ucznia;
2) do uczestnictwa w projekcie kwalifikowani będą uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący teren całej gminy, a nie tylko miejscowości w których funkcjonował PGR;
3. zmieniono także wzory wniosków (oświadczeń).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli ktoś złożył wcześniej wniosek (oświadczenie) na dotychczasowym wzorze, nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany.

Pozostałe warunki uczestnictwa pozostały niezmienione.

Nowe wzory dostępne są poniżej: