Konkurs na witacz dożynkowy

Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego ogłosił konkurs Pomysłowy witacz dożynkowy 2022”. Konkurs jest skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest wyłonienie najbardziej pomysłowego witacza. Istotne jest także zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii. Konkurs ma zaktywizować mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. W konkursie bierze udział witacz z sołectwa Janówko.

Uczestnikami konkursu są sołectwa zgłoszone przez gminy województwa kujawskopomorskiego. Spośród sołectw zgłoszonych przez gminy, biorących udział w konkursie laureatami zostaną te sołectwa, które otrzymają najwyższą ilość punktów w wyniku dokonanej oceny. Gmina może zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden witacz dożynkowy. Podstawowe materiały wykorzystane przy budowie witaczy muszą być związane ze świętem plonów (m.in. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty). Witacze dożynkowe wykonane powinny być na własny koszt oraz z wykorzystaniem własnych materiałów.

Łączna wysokość nagród finansowych dla laureatów konkursu w 2022 roku wynosi 6.000,00 zł:
I miejsce 3.000,00 zł

II miejsce 2.000,00 zł

III miejsce 1.000,00 zł

Gmina Brzozie do konkursu zgłosiła witacz dożynkowy wykonany przez sołectwo Janówko. Zapraszamy do oglądania witacza, bo jak widać na zdjęciach, naprawdę warto go podziwiać. Witacz znajduje się w centrum wsi Janówko, na posesji mieszkańca sołectwa, przy drodze powiatowej nr 1808C. Wykonało go 15 osób, a pracy było sporo. Z wielkim pietyzmem odzwierciedlono gospodarstwo rolne wraz ze zwierzętami. Przy tworzeniu kompozycji wykorzystano baloty i kostki ze słomy, baloty sianokiszonki owinięte biała folią, ramki od okien i drzwi. Na dachu jest blacha, przydało się drewno, styropian, farba, trzcina, owoce, warzywa, kwiaty i kłosy zbóż.

W galerii zamieszczamy zdjęcia, ale z pewnością warto wybrać się do Janówka, żeby na własne oczy zobaczyć witacz w całej okazałości. Zapraszamy.