Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzoziu i Wielkim Leźnie

Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzoziu oraz Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie.