Konkurs “Wieś na weekend 2014”. Może w tym roku?

Do 28 marca można składać wnioski w ogłoszonym przez działający w Urzędzie Marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkursie na organizację imprez promujących produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne, lokalne zwyczaje oraz dziedzictwo kulturowe wsi.

Konkurs dotyczy organizacji wydarzeń podczas weekendów od 15 maja do 15 października na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać organizacje i instytucje mające osobowość prawną z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden
projekt. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano 200 tysięcy złotych, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 8 tysięcy złotych. 

– Rozdysponowane przez Urząd Marszałkowski środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odmieniły oblicze kujawsko-pomorskiej wsi, która jest dziś bardziej nowoczesna i przyjazna mieszkańcom. Kierując dofinansowanie
na przedsięwzięcia inwestycyjne nie zapominamy również o wspieraniu imprez, festynów i innych wydarzeń, które integrują społeczność lokalną oraz świetnie promują promują małe ojczyzny. Wielka w tym zasługa organizujących te wydarzenia lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w tegorocznej edycji konkursu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Marszałek trzeba zatem więcej odwagi, śmiałości, przede wszystkim dobrego pomysłu. Ciekawych projektów, także w powiecie brodnickim nie brakuje. Skąd zatem biała plama w zeszłorocznym konkursie? Aż 27 stowarzyszeń z kilkunastu powiatów Pomorza i Kujaw otrzymało wsparcie na swoje pomysły, zabrakło na tej liście adresatów z powiatu brodnickiego. Wszystko przed nami! Ponoć trzeba tylko chcieć!

wind