Konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w  podjeciu decyzji o przygotowaniu projektu. Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują”

  • wstepną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych
  • wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją
  • przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania
  • informacje dotyczące rozliczania projektów z ramach RPO WK-P i PO KL

 

Konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

  1. Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno – dyżur zamiejscowy – 21.02.2012r. – od 9:00 do 11:00
  2. Starostwo Powiatowe Chełmno – dyżur zamiejscowy – 21.02.2012r. – od 12:00 do 14:00
  3. Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń – dyżur zamiejscowy – 9.02.2012r., 23.02.2012r. – od 9:00 do 11:00
  4. Starostwo Powiatowe Brodnica – dyżur zamiejscowy – 9.02.2012r., 23.02.2012r. – od 12:00 do 14:00