Konsultacje programu współpracy z ngo-sami

Trwają konsultacje społeczne projektów Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Zapraszamy instytucje trzeciego sektora do zgłaszania swoich uwag.

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi są najważniejszymi dokumentami regulującymi współdziałanie sektora pozarządowego z samorządem województwa. Zawierają informacje o celach i formach współpracy, zakresie przedmiotowym oraz priorytetowych obszarach działań. Wieloletni program współpracy daje ponadto podstawę do długofalowej perspektywy współpracy międzysektorowej w ujęciu wieloletnim. Z tego względu, wpływ organizacji pozarządowych na ich ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Uwagi do obu dokumentów można składać do 21 października na specjalnych formularzach. Szczegóły. http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/konsultujemy-roczny-i-wieloletni-program-wspolpracy,1106,l1.html

(wind)